Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
akkerbouw, veehouderij en grondverzet.

O.a.:

 • Zaaien, poten en rooien van aardappels, bieten en maïs
 • Grasmaaien met kneuzer (9 mtr.)
 • Chichorei zaaien en rooien
 • Maïs dorsen
 • Maïs malen en of pletten
 • Zwadharken (14,7 mtr.)
 • Inkuilen gras met snijwagen
 • Hakselen gras en maïs
 • Maaidorsen koren, etc.
 • Hooipersen – balen persen
 • Grote pakken persen, wikkelen en laden
 • Kraan voor al uw graafwerkzaamheden
 • Maaikorf voor sloten
 • Drains doorspuiten
 • Looftrekken – loofklappen
 • Sproeien aardappels, koren, etc.
 • Frezen van bieten of maïs
 • Schoffelen of aanaarden van bieten
 • Mestverspreiden
 • Gierverspreiden
 • Zodebemesten
 • Bouwlandinjecteren
 • Spaakwiel bemesten

Erkend S.K.L (Stiching Kwaliteitseisen Landbouwtechniek) station.